Onderzoek van YouGov werpt licht op de relatie van werknemers met collega's en de werkplek 

Het onderzoeksinstituut YouGov ondervroeg in opdracht van Comet, experts in hybride werken, meer dan 1.000 Belgische werknemers over hun manier van omgaan met hun werkplek en de relaties tussen collega's onderling. Uit de cijfers blijkt dat vrouwen en jonge werknemers bijvoorbeeld meer behoefte hebben aan face-to-face ontmoetingen. Een ander opmerkelijk cijfer is dat bijna een op de twee Belgen zijn collega's vaker zou willen zien. 

Volgens een studie van YouGov zou bijna 50% van de werkende Belgen hun collega's vaker willen zien! Bovendien gelooft 37% dat telewerken een negatieve impact kan hebben op hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Telewerken is dus niet voor iedereen een oplossing. Als problemen worden onder meer een gebrek aan menselijk contact (29%), een gebrek aan informatie-uitwisseling tussen collega's (29%), gevoelens van isolement (22%) en een toename van de werkdruk (20%) genoemd.

Daarom zou bijna de helft van de Belgen vaker naar kantoor willen komen om collega's te ontmoeten (47%), maar ook om relaties te onderhouden (36%) en nieuwe relaties aan te knopen (35%).

De werkomgeving: een belangrijke factor in het welzijn van werknemers

Op een moment dat de kantoorvastgoedsector een ongekende wereldwijde crisis doormaakt, komt ook het belang van de werkomgeving voor Belgische werknemers naar voren uit het onderzoek dat YouGov voor Comet uitvoerde. Als antwoord op de nieuwe behoeften zijn er de laatste jaren een aantal diensten verschenen. Ze hebben als doel het kantooraanbod te verbeteren en werknemers een meer kwalitatieve ervaring te bieden. Zo biedt Comet een aantal oplossingen die bedrijven in staat stellen om te investeren in collectieve en face-to-face tijd, zelfs op eenmalige basis: vergader- en evenementenruimtes met een waaier aan diensten (catering, technische bijstand, welzijn, enz.).

Victor Carreau, CEO en medeoprichter van Comet: "In een tijd waarin de kantoorvastgoedsector een ongekende crisis doormaakt, is het belangrijk dat de grote spelers en bedrijven hun exemplaar herzien en ruimtes aanbieden die beter zijn aangepast aan de behoeften van werknemers en hun hybride manier van werken. Meer dan ooit komen werknemers naar kantoor om hun collega's te zien, contacten te leggen en te onderhouden, informatie in te winnen en nieuwe ideeën te genereren - dingen die ze niet op afstand kunnen doen. Professionele ontmoetingsplaatsen - kantoren, evenementen, opleidingen enzovoort - moeten het daarom in de eerste plaats mogelijk maken om ideeën samen te brengen en te verspreiden ".

Van onroerend goed tot horeca, Comet vernieuwt zich om deze nieuwe realiteit te omarmen

Comet is in 2016 gestart met het aanbieden van vergader- en evenementenlocaties. Comet, van oorsprong een vastgoedspeler, ziet de resultaten van deze studie als een kans om zijn identiteit te heroriënteren op zijn hospitality business: het verwelkomen en begeleiden van zijn klanten. Door zich te richten op de tekortkomingen en frustraties die het gevolg zijn van telewerken, wil het bedrijf zich voorbereiden op de volgende fase in zijn ontwikkeling en de evolutie van zijn merk aankondigen. Victor Carreau is blij met deze ontwikkeling: "Hoewel we een vastgoedspeler blijven, valt het op dat onze klanten vooral komen en terugkeren voor onze warme, menselijke ondersteuning. Het werd tijd dat deze nabijheid werd weerspiegeld in onze visuele identiteit, want we zijn in de business van service, van mens tot mens. Via onze vestigingen proberen we professionals samen te brengen in een wereld die de neiging heeft om ze uit elkaar te drijven, om ze met elkaar te laten praten. Daarom legt ons nieuwe merk de nadruk op het voorvoegsel 'co': het komt onder andere van de woorden 'collaboration', 'collective' en 'cohesion'.