In haar onderzoek naar hybride werken uit 2023, uitgevoerd door YouGov, bevestigt Comet een post-Covid trend: dat het kantoor weer de plek is om te socializen op het werk. Sterker nog, 43% van de ondervraagde Franse werknemers zegt dat ze er in de eerste plaats heen gaan om samen te komen met hun collega's. 62% van de ondervraagde Fransen is nu voor het nut van vergaderingen, terwijl in juli 2022 86% van hen werd geconfronteerd met zinloze vergaderingen. Het onderzoek belicht echter ook de schadelijke effecten van telewerken: 39% van de Fransen, 37% van de Belgen en maar liefst 50% van de Spanjaarden zegt dat alleen en op afstand werken schadelijk kan zijn voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Deze studie biedt een interessante routekaart voor HR-afdelingen en bedrijfsmanagers om de manier waarop het werk momenteel georganiseerd is te verbeteren.

Werknemers niet 100% overtuigd van telewerken

Uit dit onderzoek komt een uiteenlopende en contrasterende professionele realiteit naar voren: toen hen werd gevraagd naar hun voorkeur voor telewerken, was 33% van de ondervraagde Franse werknemers voorstander van telewerken... terwijl 31% het liever wilde vermijden! De invoering van hybride werken verloopt dus verre van probleemloos op Frankrijk en in Europa, en Comet's 2023 studie wijst op een aantal belangrijke verbeterpunten voor bedrijven die hun werknemers willen behouden. Als negatieve effecten van telewerken noemt 24% van de Fransen een gebrek aan informatie tussen collega's en 16% een toename van hun werkdruk. Dit bewijst dat verbeteringen in de organisatie van hybride werken nog steeds noodzakelijk zijn.

Vergaderingenworden weer nuttig, op voorwaarde dat ze opnieuw worden doordacht

Het positieve punt dat uit deze studie naar voren komt, is dat de Franse vergadermoeheid lijkt af te nemen, en de professionalisering van de organisatie van deze gedeelde momenten zou aan de basis kunnen liggen van deze verandering, in combinatie met een waarschijnlijke vermindering van de tijd die aan vergaderingen wordt besteed. Terwijl in juli 2022 (golf 1 van de enquête) 86% van de respondenten zei dat ze geconfronteerd werden met vergaderingen die niet altijd nuttig waren, lijkt de realiteit in 2023 minder catastrofaal. Een meerderheid van de Fransen (62%), Spanjaarden (bijna 80%) en Belgen (63%) is het er nu mee eens dat vergaderingen nuttig zijn in een professionele context. Maar dat betekent niet dat ze ze waarderen zoals ze vandaag bestaan : net als in juli 2022 (73%) is bijna 71% van alle nationaliteiten nog steeds van mening dat hun bedrijf zou moeten investeren in het verbeteren van deze tijdrovende en slecht geïnvesteerde activiteit.

Hetkantoor moet heroverwogen worden om de levenskwaliteit op het werk teverbeteren

Een andere bevinding van het onderzoek is de verwachtingen die werknemers hebben van deze veranderende ruimte. Terwijl 38% van de ondervraagde Franse werknemers zei dat ze er naartoe gaan voor meer interactie met hun collega's, zei 34% ook dat ze er meer faciliteiten hebben dan thuis. Dit bewijst dat professionele faciliteiten, van kantoren tot vergaderruimten en informele of cateringruimten, belangrijke ingrediënten blijven in de ervaring. De problemen die de kantoorvastgoedsector ondervindt, bevestigen ook deze diagnose: werkruimten kristalliseren veel verwachtingen en verdienen daarom aanpassing en heroverweging om weer aantrekkelijk te worden. Op die manier zullen ze weer aansluiten bij een primaire professionele behoefte: samenwerken in optimale omstandigheden.

De mogelijkheid om samen te komen met collega's en om banden te onderhouden of te creëren zijn de drie belangrijkste redenen waarom Fransen, Belgen en Spanjaarden naar het werk gaan. In een context waarin steeds meer bedrijven overgaan op een hybride organisatie, is deze bevinding het overwegen waard: het kantoor wordt minder bezocht, maar blijft de primaire voedingsbodem voor sociale en samenwerkingsverbanden.

‍Methodologische opmerking: Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1005 personen die representatief zijn voor de actieve Franse nationale bevolking van 18 jaar en ouder. De enquête werd online uitgevoerd op het eigen panel van YouGov France van 04 tot 10 juli 2023.