Hulpbronnen
YouGov x Comet Meetings studie: de zakelijke bijeenkomst in België!
nieuws
14/9/2022

YouGov x Comet Meetings studie: de zakelijke bijeenkomst in België!

YouGov x Comet Meetings studie: de zakelijke bijeenkomst in België!

MEER DAN DE HELFT VAN DE BELGEN BESTEEDT HET EQUIVALENT VAN EEN DAG PER WEEK AAN VERGADERINGEN

Zeven van de tien werknemers zouden graag zien dat hun bedrijf de manier waarop zij vergaderingen organiseren verbetert.

Het onderzoeksinstituut Yougov ondervroeg in opdracht van Comet Meetings 3000 Europeanen, waaronder 1003 Belgen, over vergaderpraktijken in de 3 landen waar het bedrijf is gevestigd: België, Frankrijk en Spanje. Terwijl sommige kenmerken gemeenschappelijk zijn voor de drie managementculturen, vertonen andere zeer verschillende praktijken en trends. In België wordt het nut van vergaderingen in twijfel getrokken. Voor Comet, een specialist in co-meeting (plaatsen gewijd aan vergaderingen in de stad), is, indien het voornemen om in België te vergaderen aanwezig is, werk aan beheer en opleiding in de organisatie van een vergadering noodzakelijk.

De kerngegevens voor de Belgische werknemers :

- 86% van de Belgische managers heeft nog steeds te maken met onnodige vergaderingen

- 31% van de Belgen heeft nooit een persoonlijke ontmoeting

- 72% van de respondenten wil dat vergaderingen beter worden georganiseerd

-70% van de Belgen is nog nooit voorbereid om een vergadering te leiden

"De bijeenkomst is een belangrijk moment in het bedrijf. Deze studie toont aan dat het zijn volledige potentieel nog niet heeft gevonden," zegt Victor Carreau, CEO van Comet Meetings, " Wij zijn klaar om de revolutie van de toekomst van het werk aan te gaan die verwacht wordt door de werknemers, die veranderingen eisen in het nut en de voorbereiding van teammomenten. Onze missie is ook om werkgevers bewust te maken van deze situatie" , besluit hij.

Belgische acute reünie, een hardnekkig syndroom

We hebben elkaar te vaak en te lang ontmoet. En er komt niet veel zinnigs uit: meetingitis. Slechts 13% van de Belgische werknemers vindt alle vergaderingen nuttig, en een kwart vindt ze volledig nutteloos. Voor deze mensen vertegenwoordigt de vergadering een tijdverspilling die bijna overeenkomt met gemiddeld één werkdag per week. 86% van de Belgische managers daarentegen zegt nog steeds geconfronteerd te worden met nutteloze vergaderingen. Een betere organisatie van vergaderingen in het dagelijkse leven van werknemers, of ze nu manager zijn of niet, is een reële verwachting: in België zegt bijna 72% van de werknemers deze verwachting te hebben. Dit cijfer stijgt zelfs tot 82% voor de respondenten in Brussel.

Een gebrek aan voorbereiding op vergaderingen

Hoewel de tijd die in vergaderingen wordt doorgebracht nog steeds relatief belangrijk is, wordt deze nog niet optimaal benut om teamcohesie te verkrijgen en positieve prestaties te bereiken. Toch zijn de verwachtingen hooggespannen: 72% van de Belgen wil dat hun bedrijf de manier waarop het vergadert verbetert. Wat de voorbereiding van vergaderingen betreft, vullen de cijfers deze vaststelling aan: 70% van de werknemers in België heeft nooit een opleiding gekregen om te vergaderen. Slechts 46% van de managers heeft minstens één keer een opleiding gevolgd. Opvallend is dat er in dit verband regionale verschillen bestaan: werknemers in Brussel zijn het best voorbereid (40%), terwijl Wallonië (31%) en Vlaanderen op de laatste plaats staan (28%).

Voor Victor Carreau, CEO van Comet Meetings "Als we de cijfers van deze studie goed bekijken, zien we dat 86% van de ondervraagde Belgen vindt dat vergaderingen regelmatig nutteloos zijn. Dit is een significant cijfer, maar het weerspiegelt een noodzaak: bedrijven moeten vergaderingen omvormen tot een collectief moment dat hen in staat stelt te socialiseren en zich te mobiliseren rond de te bereiken doelstellingen. Daarvoor zijn methode en opleiding nodig. De raison d'être van Comet Meetings is om haar klanten op het pad van de vergaderingen van morgen te brengen en onze locaties en de diensten die wij aanbieden zijn daarop afgestemd. Onze teams gaan deze uitdaging elke dag aan. Daarom hebben we onlangs de functie van Meeting Evangelist gecreëerd, belichaamd door Florian Guillot, om deze uitdagingen aan te gaan...

Download de infographicDownload de infographic